Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2690(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0347/2013

Debaty :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 18.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0334

Protokół
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg

18.1. Sytuacja w Dżibuti (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 i B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0355/2013

(zastępujący B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 i B7-0355/2013

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0334)

(Projekt rezolucji B7-0354/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności