Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2690(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0347/2013

Dezbateri :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Voturi :

PV 04/07/2013 - 18.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0334

Proces-verbal
Joi, 4 iulie 2013 - Strasbourg

18.1. Situaţia din Djibouti (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 şi B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0355/2013

(care înlocuieşte B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 şi B7-0355/2013)

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells şi Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0334)

(Propunerea de rezoluţie B7-0354/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate