Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2691(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0344/2013

Rozpravy :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Hlasování :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0335

Zápis
Čtvrtek, 4. července 2013 - Štrasburk

18.2. Situace v Nigérii (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 a B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0355/2013

(nahrazující B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 a B7-0353/2013)

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik a Martin Kastler za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou a Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0335)

(Návrh usnesení B7-0352/2013 se nebere v potaz.)

°
° ° °

Vystoupili: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt a Krzysztof Lisek.

Právní upozornění - Ochrana soukromí