Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2691(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0344/2013

Arutelud :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0335

Protokoll
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg

18.2. Olukord Nigeerias (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 ja B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0355/2013

(asendades B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 ja B7-0353/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ja Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ja Mojca Kleva Kekuš fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0335)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0352/2013 muutus kehtetuks.)

°
° ° °

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt ja Krzysztof Lisek.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika