Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2691(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0344/2013

Keskustelut :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0335

Pöytäkirja
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

18.2. Nigerian tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 ja B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0355/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 ja B7-0353/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ja Mojca Kleva Kekuš S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0335)

(Päätöslauselmaesitys B7-0352/2013 raukesi.)

°
° ° °

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt ja Krzysztof Lisek.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö