Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2691(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0344/2013

Debaty :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0335

Protokół
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg

18.2. Sytuacja w Nigerii (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 i B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0355/2013

(zastępujący B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 i B7-0353/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik i Martin Kastler w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou i Mojca Kleva Kekuš w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0335)

(Projekt rezolucji B7-0352/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

°
° ° °

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt i Krzysztof Lisek.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności