Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2691(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0344/2013

Debatter :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0335

Protokoll
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg

18.2. Situationen i Nigeria (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 och B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0355/2013

(ersätter B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 och B7-0353/2013)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik och Martin Kastler för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou och Mojca Kleva Kekuš för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0335)

(Resolutionsförslag B7-0352/2013 bortföll.)

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt och Krzysztof Lisek.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy