Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 juli 2013 - Straatsburg

18. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


18.1. Situatie in Djibouti (stemming)

18.2. Situatie in Nigeria (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid