Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg

18. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


18.1. Situationen i Djibouti (omröstning)

18.2. Situationen i Nigeria (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy