Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Modtagne dokumenter
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 7.Fuldførelsen af det digitale indre marked (forhandling)
 8.Parlamentets sammensætning
 9.Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje (forhandling)
 10.Fælles europæisk alarmnummer 112 (forhandling)
 11.Internetforbundet tv (kortfattet forelæggelse)
 12.De politiske gruppers sammensætning
 13.Afstemningstid
  
13.1.Bevilling af yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***III (afstemning)
  
13.2.Angreb på informationssystemer ***I (afstemning)
  
13.3.Den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (afstemning)
  
13.4.Praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014 (afstemning)
  
13.5.Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (afstemning)
  
13.6.Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser (afstemning)
  
13.7.Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter (afstemning)
  
13.8.Fuldførelsen af det digitale indre marked (afstemning)
  
13.9.Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje (afstemning)
  
13.10.Internetforbundet tv (afstemning)
  
13.11.Forslag til ændringsbudget nr.1/2013 - Udgifter i forbindelse med Republikken Kroatiens tiltrædelse (afstemning)
  
13.12.Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (afstemning)
  
13.13.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2014 (afstemning)
  
13.14.Situationen i Egypten (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
17.1.Situationen i Djibouti
  
17.2.Situationen i Nigeria
 18.Afstemningstid
  
18.1.Situationen i Djibouti (afstemning)
  
18.2.Situationen i Nigeria (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (231 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5476 kb) 
 
Protokol (204 kb) Tilstedeværelsesliste (50 kb) Afstemningsresultater (324 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2594 kb) 
 
Protokol (256 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (429 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4407 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik