Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 7.Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (debates)
 8.Parlamenta sastāvs
 9.Krīzes ietekme uz aprūpes pieejamību mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām (debates)
 10.Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numurs „112” (debates)
 11.Hibrīdtelevīzija (īss izklāsts)
 12.Politisko grupu sastāvs
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.Turpmākas makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai ***III (balsošana)
  
13.2.Uzbrukumi informācijas sistēmām ***I (balsošana)
  
13.3.ASV NSA īstenotās novērošanas programmas, novērošanas struktūras vairākās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu privātumu (balsošana)
  
13.4.Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanu norises praktiskie aspekti (balsošana)
  
13.5.Ieroču eksports — Padomes Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (balsošana)
  
13.6.Sarunu uzsākšana par daudzpusējo nolīgumu par pakalpojumiem (balsošana)
  
13.7.Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājums (balsošana)
  
13.8.Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (balsošana)
  
13.9.Krīzes ietekme uz aprūpes pieejamību mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām (balsošana)
  
13.10.Hibrīdtelevīzija (balsošana)
  
13.11.Budžeta grozījuma Nr. 1/2013 projekts — izdevumi saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai (balsošana)
  
13.12.Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, lai ņemtu vērā izdevumu vajadzības, ko rada Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai (balsošana)
  
13.13.Komisijas 2014. gada darba programmas sagatavošana (balsošana)
  
13.14.Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)
 14.Balsojuma skaidrojumi
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
17.1.Stāvoklis Džibutijā
  
17.2.Stāvoklis Nigērijā
 18.Balsošanas laiks
  
18.1.Stāvoklis Džibutijā (balsošana)
  
18.2.Stāvoklis Nigērijā (balsošana)
 19.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (235 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (5476 kb) 
 
Protokols (201 kb) Apmeklējumu reģistrs (50 kb) Balsošanas rezultāti (371 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2566 kb) 
 
Protokols (257 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (645 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (4477 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika