Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Składanie dokumentów
 5.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 6.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 7.Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego (debata)
 8.Skład Parlamentu
 9.Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki (debata)
 10.Europejski numer alarmowy 112 (debata)
 11.Telewizja hybrydowa (krótka prezentacja)
 12.Skład grup politycznych
 13.Głosowanie
  
13.1.Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***III (głosowanie)
  
13.2.Ataki na systemy informatyczne ***I (głosowanie)
  
13.3.Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli UE (głosowanie)
  
13.4.Praktyczne aspekty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (głosowanie)
  
13.5.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB (głosowanie)
  
13.6.Otwarcie negocjacji na temat wielostronnej umowy w sprawie usług (głosowanie)
  
13.7.Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne (głosowanie)
  
13.8.Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego (głosowanie)
  
13.9.Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki (głosowanie)
  
13.10.Telewizja hybrydowa (głosowanie)
  
13.11.Projekt budżetu korygującego nr 1/2013 - wydatki związane z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej (głosowanie)
  
13.12.Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wydatków wynikających z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (głosowanie)
  
13.13.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2014 (głosowanie)
  
13.14.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
17.1.Sytuacja w Dżibuti
  
17.2.Sytuacja w Nigerii
 18.Głosowanie
  
18.1.Sytuacja w Dżibuti (głosowanie)
  
18.2.Sytuacja w Nigerii (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (235 kb) Lista obecności (60 kb)    Wyniki głosowań imiennych (5476 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (50 kb) Wyniki głosowania (330 kb) Wyniki głosowań imiennych (2635 kb) 
 
Protokół (258 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (701 kb) Wyniki głosowań imiennych (4403 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności