Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Predloženie dokumentov
 5.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 7.Dokončenie jednotného digitálneho trhu (rozprava)
 8.Zloženie Parlamentu
 9.Vplyv krízy na dostupnosť starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva (rozprava)
 10.Európske tiesňové číslo 112 (rozprava)
 11.Hybridná televízia („Connected TV“) (stručná prezentácia)
 12.Zloženie politických skupín
 13.Hlasovanie
  
13.1.Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku ***III (hlasovanie)
  
13.2.Útoky na informačné systémy ***I (hlasovanie)
  
13.3.Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (hlasovanie)
  
13.4.Organizácia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 (hlasovanie)
  
13.5.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (hlasovanie)
  
13.6.Začatie rokovaní o viacstrannej dohode o službách (hlasovanie)
  
13.7.Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (hlasovanie)
  
13.8.Dokončenie jednotného digitálneho trhu (hlasovanie)
  
13.9.Vplyv krízy na dostupnosť starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva (hlasovanie)
  
13.10.Hybridná televízia („Connected TV“) (hlasovanie)
  
13.11.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2013 - Výdavky súvisiace s pristúpením Chorvátska k EÚ (hlasovanie)
  
13.12.Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii (hlasovanie)
  
13.13.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2014 (hlasovanie)
  
13.14.Situácia v Egypte (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
17.1.Situácia v Džibutsku
  
17.2.Situácia v Nigérii
 18.Hlasovanie
  
18.1.Situácia v Džibutsku (hlasovanie)
  
18.2.Situácia v Nigérii (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (5476 kb) 
 
Zápisnica (201 kb) Prezenčná listina (50 kb) Výsledky hlasovania (357 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2643 kb) 
 
Zápisnica (259 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (634 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4465 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia