Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Inkomna dokument
 5.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 7.Fullbordande av den digitala inre marknaden (debatt)
 8.Parlamentets sammansättning
 9.Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (debatt)
 10.Det europeiska larmnumret 112 (debatt)
 11.Internetansluten tv (kortfattad redogörelse)
 12.De politiska gruppernas sammansättning
 13.Omröstning
  
13.1.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien ***III (omröstning)
  
13.2.Angrepp mot informationssystem ***I (omröstning)
  
13.3.Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (omröstning)
  
13.4.De praktiska organisationsmetoderna i samband med valet till Europaparlamentet 2014 (omröstning)
  
13.5.Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (omröstning)
  
13.6.Inledande av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster (omröstning)
  
13.7.Höjning av norska tullar på jordbruksprodukter (omröstning)
  
13.8.Fullbordande av den digitala inre marknaden (omröstning)
  
13.9.Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (omröstning)
  
13.10.Internetansluten tv (omröstning)
  
13.11.Förslag till ändringsbudget nr 1/2013 – Utgifter i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (omröstning)
  
13.12.Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (omröstning)
  
13.13.Utarbetande av kommissionens arbetsprogram för 2014 (omröstning)
  
13.14.Situationen i Egypten (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
17.1.Situationen i Djibouti
  
17.2.Situationen i Nigeria
 18.Omröstning
  
18.1.Situationen i Djibouti (omröstning)
  
18.2.Situationen i Nigeria (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (236 kb) Närvarolista (60 kb)    Omröstningar med namnupprop (5476 kb) 
 
Protokoll (164 kb) Närvarolista (50 kb) Omröstningsresultat (326 kb) Omröstningar med namnupprop (2042 kb) 
 
Protokoll (255 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (521 kb) Omröstningar med namnupprop (4498 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy