Index 
Jegyzőkönyv
PDF 259kWORD 247k
2013. július 4., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 6.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 7.A digitális egységes piac kiteljesítése (vita)
 8.A Parlament tagjai
 9.A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére (vita)
 10.A 112-es európai segélyhívószám (vita)
 11.Csatlakoztatott TV (rövid ismertetés)
 12.A képviselőcsoportok tagjai
 13.Szavazások órája
  
13.1.A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***III (szavazás)
  
13.2.Információs rendszerek elleni támadások ***I (szavazás)
  
13.3.Az egyesült államokbeli NSA felügyeleti programja, felügyeleti szervek a különféle tagállamokban és hatásuk az uniós polgárok magánéletére (szavazás)
  
13.4.A 2014-es európai választások megszervezésével kapcsolatos gyakorlati eljárások (szavazás)
  
13.5.Fegyverkivitel: a Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontjának végrehajtása (szavazás)
  
13.6.A szolgáltatásokról szóló többoldalú megállapodásra vonatkozó tanácskozások megnyitása (szavazás)
  
13.7.A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése (szavazás)
  
13.8.A digitális egységes piac kiteljesítése (szavazás)
  
13.9.A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére (szavazás)
  
13.10.Csatlakoztatott TV (szavazás)
  
13.11.1/2013. sz. költségvetésmódosítás-tervezet – Horvátország európai uniós csatlakozásával kapcsolatos kiadások (szavazás)
  
13.12.Javaslat a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásából eredő kiadási szükségletek figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (szavazás)
  
13.13.A Bizottság 2014. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)
  
13.14.Az egyiptomi helyzet (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 17.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
17.1.A dzsibuti helyzet
  
17.2.A nigériai helyzet
 18.Szavazások órája
  
18.1.A dzsibuti helyzet (szavazás)
  
18.2.A nigériai helyzet (szavazás)
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 21.A következő ülések időpontjai
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.35-kor nyitják meg.


2. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2013. június 27-i határozatát követően)

AFCO bizottság

- A Lisszaboni Szerződés végrehajtása az Európai Parlament és a Bizottsággal folytatott kapcsolatai vonatkozásában (2013/2130(INI))
(vélemény: JURI, INTA)

AFET bizottság

- Az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (2013/2125(INI))
(vélemény: ITRE)

CONT bizottság

- 2012. évi éves jelentés az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (2013/2132(INI))
(vélemény: DEVE)

- Európai Beruházási Bank (EBB) - 2012. évi éves jelentés (2013/2131(INI))
(vélemény: ECON)

CULT bizottság

- Történelmi emlékezés a kultúrában és az oktatásban az EU-ban (2013/2129(INI))

DEVE bizottság

- A fejlődés előmozdítása felelős üzleti gyakorlatok révén, ideértve a nyersanyag-kitermelő iparágak fejlődő országokban betöltött szerepét (2013/2126(INI))

ECON bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere:a 2013. év prioritásainak végrehajtása (2013/2134(INI))
(vélemény: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

EMPL bizottság

- A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből (2013/2127(INI))
(vélemény: ECON)

ENVI, ITRE bizottság

- Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(vélemény: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

REGI bizottság

- Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és a regionális következményei (2013/2128(INI))
(vélemény: ITRE)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 90. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2013. június 27-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlás az EU-Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalásokról (2013/2133(INI))

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 51. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2013. június 27-i határozatát követően)

ENVI, ITRE bizottság

- Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(vélemény: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2013. június 27-i határozatát követően)

REGI bizottság

- Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és a regionális következményei (2013/2128(INI))
(vélemény: ITRE)

EMPL bizottság

- A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből (2013/2127(INI))
(vélemény: ECON)

AFET bizottság

- Az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (2013/2125(INI))
(vélemény: ITRE)

ENVI bizottság

- 2013. évi végrehajtási jelentés: A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia kifejlesztése és alkalmazása (2013/2079(INI))
(vélemény: ITRE)

A bizottsági felkérések módosítása

FEMM bizottság

- Szociális védelem mindenki számára; az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók számára is (2013/2111(INI))
utalva illetékes: EMPL
vélemény: FEMM

- A nemzetközi közösség erőfeszítései egy dél-szudáni állam kialakítása terén (2013/2090(INI))
utalva illetékes: DEVE
vélemény: FEMM, AFET

EMPL bizottság

- Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban (2013/2115(INI))
utalva illetékes: FEMM
vélemény: EMPL

- Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés (2013/2075(INI))
utalva illetékes: ECON
vélemény: EMPL

AGRI bizottság

- A mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosítása (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD))
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI, IMCO

BUDG bizottság

- Az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
utalva illetékes: ITRE
vélemény: AFET, ENVI, BUDG, TRAN, REGI

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 37a. cikke)

- A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítése (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: AGRI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 37a. cikke)

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 37a. cikke)

- A radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszere (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
utalva illetékes: ITRE
vélemény: ENVI, TRAN, JURI (az eljárási szabályzat 37a. cikke)

- Európai Tengerügyi és Halászati Alap (az integrált tengerpolitikáról szóló 1198/2006/EK, 861/2006/EK és XXX/2011/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
utalva illetékes: PECH
vélemény: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI, JURI (az eljárási szabályzat 37a. cikke)


3. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 2/2013 előirányzat-átcsoportosítási javaslatát, és úgy határozott, hogy nem tesz ellene kifogást.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság DEC 08/2013 (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD)) előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság DEC 09/2013 (N7-0065/2013 - C7-0161/2013 - 2013/2120(GBD)) előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság DEC 10/2013 (N7-0064/2013 - C7-0148/2013 – 2013/2108(GBD)) előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság DEC 11/2013 (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD)) előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság DEC 14/2013 (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD)) előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

A költségvetési rendelet 203. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség arra vonatkozó javaslatát, hogy új bérleti szerződést kössön új kölni épületeire, és úgy határoz, hogy nem készít véleményt.

°
° ° °

Egyéb költségvetési információk

A alábbi uniós ügynökségek és szervek küldték meg az Európai Parlamentnek végleges éves beszámolójukat a 2012. költségvetési évről:

Európai ombudsman

Artemis Közös Vállalkozás

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Európai adatvédelmi biztos

Euratom Ellátási Ügynökség

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Európai Gyógyszerügynökség

Európai Képzési Alapítvány

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás

Európai Rendőrakadémia

Kutatási Végrehajtó Hivatal

Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Hivatala

Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala

Európai Vegyianyag-ügynökség

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal

Európai Értékpapír-piaci Hatóság

Európai Unió Szervei Fordítóközpontja

Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséggé

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

°
° ° °

Az Európai Vegyianyag-ügynökség megküldte második költségvetés-módosítását és szervezeti felépítését.

Az Európai GNSS Ügynökség megküldte 2012-es végleges beszámolóját és éves jelentését.


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))

A Szerződés 124. cikkének és 125. cikke (1) bekezdésének rendelkezései értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO, TRAN

- Javaslat a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, CONT

- Javaslat a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, TRAN

- Javaslat a nyomástartó berendezésekre forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Javaslat a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ECON

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006.május17-i intézményközi megállapodás 28.pontja alapján történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2011/025 IT/Lombardia” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0470 - C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006.május17-i intézményközi megállapodás 28.pontja alapján történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0469 - C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikkének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON

- Javaslat az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL, BUDG, JURI, CONT

- A DEC 12/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0069/2013 - C7-0202/2013 - 2013/2136(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 15/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 16/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 - 2013/2140(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 17/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 - 2013/2141(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 18/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 - 2013/2142(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 19/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 - 2013/2143(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 21/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 - 2013/2144(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Susy De Martini és Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az okostelefon-alkalmazások tekintetében a magánélet védelméről (B7-0369/2013)

utalva

illetékes :

LIBE

3) más uniós intézmények és szervek véleményei

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az alábbi dokumentumokról:

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról [valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről] szóló európai és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat (COM(2013)0245 - 2011/0380 (COD)) - (CES 3399-2013)

A Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat (COM(2013)0246 - 2011/0276 (COD)) - (CES 3399-2013)

A Régiók Bizottsága véleménye az alábbi dokumentumról:

A Régiók Bizottsága úgy határozott, hogy nem készít véleményt az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló európai és tanácsi határozatról (COM(2013)0107 -2013/0064(COD))


5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a biocid termékek engedélyezéséhez előírt tájékoztatási követelmények tekintetében történő módosításáról (2013/2689(DEA) (C(2013)3844))
Utalva, illetékes: ENVI, ECON (az eljárási szabályzat 50. cikke)

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2013. június 25-i beérkezésének időpontját követően.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (2013/2696(DEA) (C(2013)04164))
Utalva, illetékes: ECON

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2013. június 27-i beérkezésének időpontját követően.


6. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyag tekintetében történő módosításáról (C(2013)3499 - 2013/2694(RPS) - határidő: 14/07/2013)
utalva illetékes: ENVI


7. A digitális egységes piac kiteljesítése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A digitális egységes piac kiteljesítése (2013/2655(RSP))

Michel Barnier (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: António Fernando Correia de Campos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pablo Arias Echeverría, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, Emma McClarkin, Pilar del Castillo Vera, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Małgorzata Handzlik, Catherine Trautmann, Zofija Mazej Kukovič és Marielle Gallo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Stihler, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly és Sari Essayah.

Felszólal: Michel Barnier.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Malcolm Harbour és Pablo Arias Echeverría, az INTA bizottság nevében, az egységes digitális piac megvalósításáról (2013/2655(RSP)) (B7-0331/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. 7. 4-i jegyzőkönyv, 13.8. pont


8. A Parlament tagjai

Ana Miranda írásban közölte, hogy 2013. július 10-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja képviselői helye megüresedését, és tájékoztatja erről az érintett nemzeti hatóságot.


9. A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére (vita)

Jelentés a válság hatásáról a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére [2013/2044(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Inês Cristina Zuber (a FEMM bizottság véleményének előadója), Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Patricia van der Kammen, független, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz és Ádám Kósa.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Antigoni Papadopoulou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan és Antonio López-Istúriz White.

Felszólal: Johannes Hahn és Jean Lambert.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. 7. 4-i jegyzőkönyv, 13.9. pont


10. A 112-es európai segélyhívószám (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000064/2013) felteszi: Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti és Monika Flašíková Beňová a Bizottsághoz: A 112-es európai segélyhívószám: a Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása és a 2009/136/EK irányelv 26. cikke végrehajtásának elmulasztása (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013)

Fiona Hall és Hannu Takkula kifejti a kérdést.

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olga Sehnalová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marc Tarabella, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer és Alain Cadec.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Jordan, Iosif Matula, Phil Prendergast, Seán Kelly, Michael Theurer, Małgorzata Handzlik, Franz Obermayr és Piotr Borys.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


11. Csatlakoztatott TV (rövid ismertetés)

Jelentés a csatlakoztatott TV-ről [2012/2300(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

Petra Kammerevert rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sabine Verheyen, Milan Zver, Nadja Hirsch, Emma McClarkin, Andreas Mölzer és Piotr Borys.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013. 7. 4-i jegyzőkönyv, 13.10. pont

(Az ülést 11.55-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND

alelnök


12. A képviselőcsoportok tagjai

Oreste Rossi csatlakozott a PPE képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2013. július 3.


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


13.1. A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***III (szavazás)

Jelentés a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat Egyeztető Bizottság által jóváhagyott közös szövegéről [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Vital Moreira (A7-0244/2013)

(Egyszerű többség a jóváhagyáshoz)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0320)

Felszólalások

Anni Podimata a szavazás után az egyiptomi helyzetről.


13.2. Információs rendszerek elleni támadások ***I (szavazás)

Jelentés az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0321)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0321)

Felszólalások

Monika Hohlmeier (előadó) a szavazás előtt kéri Toine Manderst, hogy vonja vissza szóbeli módosítását.

Toine Manders szóbeli módosítást javasol az 1. módosításhoz, melyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte azt.


13.3. Az egyesült államokbeli NSA felügyeleti programja, felügyeleti szervek a különféle tagállamokban és hatásuk az uniós polgárok magánéletére (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 és B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0336/2013

(amely a B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 és B7-0343/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski és Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar és Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0322)

(A B7-0338/2013 és B7-0341/2013 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Ana Gomes a szavazás előtt.

József Szájer szóbeli módosítást nyújt be a (16) bekezdéshez és Hannes Swoboda beszámol az Elnökök Értekezlete e bekezdéssel kapcsolatos álláspontjáról (Az elnök szerint nem lehet szavazásra bocsátani a szóbeli módosítást).


13.4. A 2014-es európai választások megszervezésével kapcsolatos gyakorlati eljárások (szavazás)

Jelentés a 2014-es európai választások megszervezésével kapcsolatos gyakorlati eljárások javításáról [2013/2102(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Andrew Duff (A7-0219/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0323)


13.5. Fegyverkivitel: a Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontjának végrehajtása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 és B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0258/2013

(amely a B7-0258/2013, B7-0263/2013 és B7-0264/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt és Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Sabine Lösing, Willy Meyer és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0258/2013

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0260/2013

(amely a B7-0260/2013, B7-0262/2013 és B7-0267/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Anneli Jäätteenmäki és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0324)


13.6. A szolgáltatásokról szóló többoldalú megállapodásra vonatkozó tanácskozások megnyitása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0314/2013 és B7-0317/2013 (2013/2583(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0314/2013

Elfogadva (P7_TA(2013)0325)

(A B7-0317/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


13.7. A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0327/2013 (2013/2547(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0326)


13.8. A digitális egységes piac kiteljesítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0327)

Felszólalások

Evelyne Gebhardt a szavazás előtt kéri képviselőcsoportja tagjait, hogy ne vegyenek részt a (39) bekezdésről szóló szavazáson.


13.9. A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére (szavazás)

Jelentés a válság hatásáról a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére [2013/2044(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jean Lambert (A7-0221/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0328)


13.10. Csatlakoztatott TV (szavazás)

Jelentés a csatlakoztatott TV-ről [2012/2300(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0329)


13.11. 1/2013. sz. költségvetésmódosítás-tervezet – Horvátország európai uniós csatlakozásával kapcsolatos kiadások (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 1/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0330)

Felszólalások

A szavazás előtt Ivana Maletić és Franziska Katharina Brantner.


13.12. Javaslat a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásából eredő kiadási szükségletek figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (szavazás)

Jelentés a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásából eredő kiadási szükségletek figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0247/2013)

(Egyszerű többség)
(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde az 5. módosítás elfogadásához)
(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde az állásfoglalási indítvány elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0331)


13.13. A Bizottság 2014. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013 és B7-0329/2013 (2013/2679(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0315/2013

(amely a B7-0315/2013, B7-0316/2013 és B7-0325/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2013)0332)

(A B7-0326/2013, B7-0328/2013 és B7-0329/2013 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


13.14. Az egyiptomi helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 és B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0362/2013

(amely a B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 és B7-0367/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean és Krzysztof Lisek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen és Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Véronique De Keyser a szavazás előtt szóbeli módosítást nyújt be, mely a szöveg egészének kicserélésére vonatkozik, és amelyet elfogadnak.

Elfogadva (P7_TA(2013)0333)

(A B7-0363/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Vital Moreira -jelentés - A7-0244/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Hannu Takkula és Peter Jahr

Monika Hohlmeier -jelentés - A7-0224/2013
Hannu Takkula, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan és Zbigniew Ziobro

Az egyesült államokbeli NSA felügyeleti programja, felügyeleti szervek a különféle tagállamokban és hatásuk az uniós polgárok magánéletére - RC-B7-0336/2013
Hannu Takkula, Fabrizio Bertot, Charles Tannock, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Zbigniew Ziobro és Eija-Riitta Korhola

Andrew Duff -jelentés - A7-0219/2013
Martina Anderson, Seán Kelly és Daniel Hannan

Fegyverkivitel: a Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontjának végrehajtása - RC-B7-0258/2013, B7-0258/2013, RC-B7-0260/2013
Daniel Hannan és Eija-Riitta Korhola

A szolgáltatásokról szóló többoldalú megállapodásra vonatkozó tanácskozások megnyitása - B7-0314/2013
Adam Bielan

A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése - B7-0327/2013
Seán Kelly

A digitális egységes piac kiteljesítése - B7-0331/2013
Seán Kelly

Jean Lambert -jelentés - A7-0221/2013
Martina Anderson, Maria do Céu Patrão Neves, Charles Tannock és Seán Kelly

Az egyiptomi helyzet - RC-B7-0362/2013
Adam Bielan és Eija-Riitta Korhola


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė közli, hogy nem működött a szavazógépe a Vital Moreira -jelentésről - A7-0244/2013 folytatott szavazás során.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
László SURJÁN alelnök

16. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


17. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 4. pont .)


17.1. A dzsibuti helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 és B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat és Véronique De Keyser előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Peter Šťastný, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Corina Creţu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Sari Essayah, Alexander Mirsky és Krzysztof Lisek.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Marc Tarabella és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. 7. 4-i jegyzőkönyv, 18.1. pont


17.2. A nigériai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 és B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat és Véronique De Keyser előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Peter Šťastný, Corina Creţu és Sari Essayah.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski és Jolanta Emilia Hibner.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. 7. 4-i jegyzőkönyv, 18.2. pont


18. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


18.1. A dzsibuti helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 és B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0355/2013

(amely a B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 és B7-0355/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella és Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0334)

(A B7-0354/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


18.2. A nigériai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 és B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0355/2013

(amely a B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 és B7-0353/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik és Martin Kastler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou és Mojca Kleva Kekuš, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0335)

(A B7-0352/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

°
° ° °

Felszólal: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt és Krzysztof Lisek.


19. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


20. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


21. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2013. szeptember 9-12.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat