Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 9. syyskuuta 2013 - Strasbourg

19. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Syyskuun 2013 istuntojen l (PE 515.412/PDOJ) PE 515.412/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Richard Seeber pyysi, että keskiviikon esityslistalta poistetaan Andrea Zanonin mietintö (A7-0277/2013) tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (lopullisen esityslistaluonnoksen 156 kohta).

Puhemies totesi, että pyyntöä ei esitetty määräajassa eikä sitä siten voida ottaa huomioon.

Tiistai
S&D-ryhmä pyysi, että keskustelu Euroopan pankkiunionia koskevien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta
(lopullisen esityslistaluonnoksen 150 kohta) sekä äänestykset Sven Giegoldin mietinnöstä (A7-0393/2012) Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta (lopullisen esityslistaluonnoksen 106 kohta) ja Marianne Thyssenin mietinnöstä (A7-0392/2012) luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (lopullisen esityslistaluonnoksen 105 kohta) siirretään torstaille.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda, joka perusteli pyynnön S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt, joka kannatti pyyntöä, ja Marianne Thyssen (esittelijä), joka korosti, kuinka tärkeää on, että näistä mietinnöistä äänestetään tämän istuntojakson aikana.

Puhemies ilmoitti parlamentille, että hän keskustelee tiistaiaamuna Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin kanssa tarkoituksena löytää kompromissi parlamentin ja keskuspankin välillä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

°
° ° °

PPE-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan Agustín Díaz de Mera García Consuegran mietintö (A7-0139/2013) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske.

Puheenvuorot: Manfred Weber, joka perusteli pyynnön PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon, joka vastusti pyyntöä, ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (esittelijä), joka korosti, kuinka tärkeää on, että hänen mietinnöstään keskustellaan ja äänestetään vielä tällä viikolla.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (173 puolesta, 126 vastaan, 3 tyhjää).

Määräaika tarkistusten jättämiselle on tiistaina klo 12.00.

ALDE-ryhmä pyysi, että esityslistalle lisätään komission julkilausuma SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä NSA-valvonnan johdosta.

Puheenvuorot: Sophia in 't Veld, joka perusteli pyynnön, Christian Engström, joka kannatti pyyntöä, ja Hannes Swoboda, joka ehdotti, että komission julkilausuma tästä aiheesta lisätään lokakuun istuntojaksolle.

Parlamentti hylkäsi ALDE-ryhmän pyynnön KÄ:ssä (117 puolesta, 124 vastaan, 53 tyhjää).

Parlamentti hyväksyi Hannes Swobodan ehdotuksen.

Keskiviikko
Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai
Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 122 artikla):

puheenjohtajakokouksen ehdotus kolmanneksi aiheeksi: Bahrainin tilanne tai Guatemalan tilanne
PPE-ryhmän ehdotus: Ashrafin pakolaisleirin tilanne

Puheenvuorot: Alejo Vidal-Quadras, joka katsoi, että PPE-ryhmän ehdotuksesta olisi äänestettävä ensin, Mairead McGuinness, joka perusteli ryhmänsä pyynnön ja kannatti Alejo Vidal-Quadrasin ehdotusta, ja Ulrike Lunacek, joka korosti Guatemalan tilannetta koskevan keskustelun kiireellisyyttä.

Puhemies totesi, että ehdotuksista äänestetään niiden esittämisjärjestyksessä.

Mairead McGuinness käytti puheenvuoron.

Bahrainin tilanne:

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (135 puolesta, 129 vastaan, 16 tyhjää).

Näin ollen kaksi muuta ehdotusta raukesivat.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda ja Bernd Posselt.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö