Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0059(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0253/2013

Forhandlinger :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Afstemninger :

PV 10/09/2013 - 11.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0338

Protokol
Mandag den 9. september 2013 - Strasbourg

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

20. Formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * - Formueforholdet mellem ægtefæller * (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

Alexandra Thein forelagde betænkningerne.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Evelyne Gebhardt (ordfører for udtalelse fra LIBE), Marina Yannakoudakis (ordfører for udtalelse fra FEMM), Axel Voss for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex og Astrid Lulling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lena Kolarska-Bobińska og Oleg Valjalo.

Talere: Viviane Reding og Alexandra Thein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 10.9.2013 og punkt 12.3 i protokollen af 10.9.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik