Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0059(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0253/2013

Keskustelut :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Äänestykset :

PV 10/09/2013 - 11.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0338

Pöytäkirja
Maanantai 9. syyskuuta 2013 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

20. Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset * - Aviovarallisuussuhteet * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

Alexandra Thein esitteli mietinnöt.

Viviane Reding käytti puheenvuoron (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Evelyne Gebhardt (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marina Yannakoudakis (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex ja Astrid Lulling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lena Kolarska-Bobińska ja Oleg Valjalo.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Alexandra Thein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.9.2013, kohta 12.2 ja istunnon pöytäkirja 10.9.2013, kohta 12.3

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö