Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0059(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0253/2013

Debatter :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0338

Protokoll
Måndagen den 9 september 2013 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

20. Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap * - Makars förmögenhetsförhållanden * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

Alexandra Thein redogjorde för betänkandena.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Evelyne Gebhardt (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Marina Yannakoudakis (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Axel Voss för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex och Astrid Lulling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Kolarska-Bobińska och Oleg Valjalo.

Talare: Viviane Reding och Alexandra Thein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 10.9.2013 och punkt 12.3 i protokollet av den 10.9.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy