Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 9. září 2013 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 8.Žádosti o ochranu poslanecké imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Opravy (článek 216 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 12.Texty dohod dodané Radou
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 15.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Petice
 18.Předložení dokumentů
 19.Plán práce
 20.Majetkové důsledky registrovaného partnerství * - Majetkové poměry v manželství * (rozprava)
 21.Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení ***I (rozprava)
 22.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)
 23.Zajistit fungování vnitřního trhu s energií - Mikrovýroba energie (rozprava)
 24.Stejná odměna mužů a žen (rozprava)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (krátké přednesení)
 27.Provádění a dopad opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (krátké přednesení)
 28.Strategie pro rybolov v Jaderském a Jónském moři (krátké přednesení)
 29.Efektivnější a hospodárnější tlumočení v Evropském parlamentu (krátké přednesení)
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (187 kb) Prezenční listina (59 kb) 
 
Zápis (199 kb) Prezenční listina (36 kb) 
 
Zápis (272 kb) Prezenční listina (64 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí