Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 9. septembra 2013 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 8.Žiadosti o ochranu parlamentnej imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 15.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 17.Petície
 18.Predloženie dokumentov
 19.Program práce
 20.Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev * - Majetkové režimy manželov * (rozprava)
 21.Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí ***I (rozprava)
 22.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***I (rozprava)
 23.javax.xml.bind.JAXBElement@87a0bab - Mikrovýroba energie (rozprava)
 24.Rovnaká odmena pre mužov a ženy (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy (stručná prezentácia)
 27.Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti (stručná prezentácia)
 28.Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori (stručná prezentácia)
 29.K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (stručná prezentácia)
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (184 kb) Prezenčná listina (59 kb) 
 
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (36 kb) 
 
Zápisnica (263 kb) Prezenčná listina (64 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia