Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0138(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0139/2013

Внесени текстове :

A7-0139/2013

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 10
CRE 10/09/2013 - 10

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.3
CRE 12/09/2013 - 13.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0370

Протокол
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург

10. Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Véronique Mathieu Houillon, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Мария Габриел и Jacek Protasiewicz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski и Franz Obermayr, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Lunacek.

Изказаха се: Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra и Neven Mimica, за да отговори на коментрите на докладчика, а последният с реакция на този отговор.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 12.9.2013 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Правна информация - Политика за поверителност