Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0138(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0139/2013

Indgivne tekster :

A7-0139/2013

Forhandlinger :

PV 10/09/2013 - 10
CRE 10/09/2013 - 10

Afstemninger :

PV 12/09/2013 - 13.3
CRE 12/09/2013 - 13.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0370

Protokol
Tirsdag den 10. september 2013 - Strasbourg

10. Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra forelagde betænkningen.

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Véronique Mathieu Houillon for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Mariya Gabriel og Jacek Protasiewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski og Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Lunacek.

Talere: Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra og Neven Mimica for at give et svar på ordførerens kommentarer, og ordføreren for at reagere på dette svar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Punkt 13.3 i protokollen af 12.9.2013.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik