Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0138(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0139/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0139/2013

Keskustelut :

PV 10/09/2013 - 10
CRE 10/09/2013 - 10

Äänestykset :

PV 12/09/2013 - 13.3
CRE 12/09/2013 - 13.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0370

Pöytäkirja
Tiistai 10. syyskuuta 2013 - Strasbourg

10. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi EU:n ulkorajoja ylittäessään ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Véronique Mathieu Houillon PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Mariya Gabriel ja Jacek Protasiewicz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski ja Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ulrike Lunacek.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Neven Mimica, joka vastasi esittelijän huomautuksiin, sekä esittelijä, joka kommentoi tätä vastausta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2013, kohta 13.3

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö