Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0138(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0139/2013

Ingivna texter :

A7-0139/2013

Debatter :

PV 10/09/2013 - 10
CRE 10/09/2013 - 10

Omröstningar :

PV 12/09/2013 - 13.3
CRE 12/09/2013 - 13.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0370

Protokoll
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg

10. Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Véronique Mathieu Houillon för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Jan Mulder, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Mariya Gabriel och Jacek Protasiewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Ruža Tomašić, Janusz Wojciechowski och Franz Obermayr som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek.

Talare: Neven Mimica, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Neven Mimica, som besvarade föredragandens kommentarer, samt föredraganden, som kommenterade detta inlägg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 12.9.2013

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy