Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0256/2013

Ingivna texter :

A7-0256/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0336

Protokoll
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg

11.1. Ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer [COM(2012)0432 - C7-0211/2012- 2012/0208(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0336)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy