Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0285(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0259/2013

Ingivna texter :

A7-0259/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0343

Protokoll
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg

11.8. Ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund [COM(2012)0591 - C7-0332/2012- 2012/0285(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0343)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0343)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy