Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2322(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0218/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0218/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2013 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0348

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

11.13. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά [2012/2322(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Ashley Fox (A7-0218/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0348)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου