Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2161(INS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0384/2013

Indgivne tekster :

B7-0384/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2013 - 11.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0349

Protokol
Tirsdag den 10. september 2013 - Strasbourg

11.14. Udnævnelse af Luigi Berlinguer til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i TEUF (afstemning)

Forslag til afgørelse stillet af Klaus-Heiner Lehne for Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 107, om indstilling af Luigi Berlinguer til medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2013/2161(INS)) (B7-0384/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 10.9.2013)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2013)0349)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik