Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2161(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0384/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0384/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2013 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0349

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

11.14. Διορισμός του Luigi Berlinguer στην επιτροπή που συνίσταται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ (ψηφοφορία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2013/2161(INS) (B7-0384/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2013)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0349)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου