Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2161(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0384/2013

Ingivna texter :

B7-0384/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0349

Protokoll
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg

11.14. Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget (omröstning)

Förslag till beslut ingivet av Klaus-Heiner Lehne för utskottet för rättsliga frågor, i enlighet med artikel 107.a i arbetsordningen, med förslag om att utnämna Luigi Berlinguer till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2013/2161(INS)) (B7-0384/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 10.9.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0349)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy