Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

11. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Graham Watson преди първото гласуване.


11.1. Изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.2. Имуществени последици на регистрираните партньорства * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.3. Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.4. Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа* (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.5. Право на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след ареста ***I (гласуване)

11.6. Договорите за кредити за жилищни имоти ***I (гласуване)

11.7. Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) ***I (гласуване)

11.8. Изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд ***I (гласуване)

11.9. Постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар (гласуване)

11.10. Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване (гласуване)

11.11. Стратегия за риболова в Адриатическо и Йонийско море (гласуване)

11.12. По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент (гласуване)

11.13. Хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (гласуване)

11.14. Назначаване на Луиджи Берлингуер за член на комитета, създаден по силата на член 255 от ДФЕС (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност