Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. syyskuuta 2013 - Strasbourg

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

11. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Graham Watson käytti puheenvuoron ennen ensimmäistä äänestystä.


11.1. Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

11.2. Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

11.3. Aviovarallisuussuhteet * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

11.4. Euroopan unionin liikenneteknologiastrategia tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi* (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

11.5. Oikeus asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeus ilmoittaa pidätyksestä ***I (äänestys)

11.6. Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset ***I (äänestys)

11.7. Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) ***I (äänestys)

11.8. Kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttaminen ***I (äänestys)

11.9. Energian sisämarkkinat toimiviksi (äänestys)

11.10. Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus (äänestys)

11.11. Adrianmeren ja Joonianmeren kalastusstrategia (äänestys)

11.12. Tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa (äänestys)

11.13. Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla (äänestys)

11.14. Luigi Berlinguerin nimittäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö