Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

11. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Graham Watson pred prvým hlasovaním.


11.1. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.2. Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.3. Majetkové režimy manželov * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.4. Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy* (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.5. Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí ***I (hlasovanie)

11.6. Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I (hlasovanie)

11.7. Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) ***I (hlasovanie)

11.8. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)

11.9. Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou (hlasovanie)

11.10. Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti (hlasovanie)

11.11. Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori (hlasovanie)

11.12. K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (hlasovanie)

11.13. Online hazardné hry na vnútornom trhu (hlasovanie)

11.14. Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia