Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

12. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Alexandra Thein - A7-0254/2013
Monica Luisa Macovei

Доклад Alexandra Thein - A7-0253/2013
Roberta Angelilli, Erminia Mazzoni и Monica Luisa Macovei

Доклад Michael Cramer - A7-0241/2013
Kay Swinburne, Oreste Rossi и Jim Higgins

Доклад Elena Oana Antonescu - A7-0228/2013
Franco Bonanini, Kay Swinburne, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo и Jim Higgins

Доклад Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei и Izaskun Bilbao Barandica

Доклад Arlene McCarthy - A7-0347/2012
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock, Hannu Takkula и Seán Kelly

Доклад Jerzy Buzek - A7-0262/2013
Francesco De Angelis, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Mario Pirillo, Adam Bielan, Oreste Rossi, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Danuta Jazłowiecka, Mitro Repo и Seán Kelly

Доклад Mojca Kleva Kekuš - A7-0271/2013
Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Adam Bielan, Jim Higgins, Oreste Rossi и Monica Luisa Macovei

Доклад Guido Milana - A7-0234/2013
Mario Pirillo, Jim Higgins и Roberta Angelilli

Доклад Esther de Lange - A7-0233/2013
Marina Yannakoudakis, Kay Swinburne, Nikola Vuljanić, George Lyon, Monica Luisa Macovei и Charles Tannock.

Правна информация - Политика за поверителност