Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 września 2013 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.35 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Paolo De Castro (przewodniczący komisji AGRI) poinformował, że był nieobecny na posiedzeniach w dniach 9 i 10 września 2013 r., ponieważ uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa, które miało miejsce w tych dniach w Wilnie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności