Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Paolo De Castro (predseda výboru AGRI) oznámil, že nebol prítomný na zasadnutiach 9. a 10. septembra 2013, pretože sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, ktoré sa v uvedených dňoch konalo vo Vilniuse.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia