Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Paolo De Castro (ordförande för utskottet AGRI) hade meddelat att han inte hade varit närvarande under sammanträdena den 9 och 10 september 2013 på grund av att han deltagit i ett informelllt möte i rådet (jordbruk) som hölls i Vilnius dessa datum.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy