Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург

15. Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общия бюджет за финансовата 2014 година (разискване)

Изявление на Съвета: Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общия бюджет за финансовата 2014 година (2013/2624(RSP))

Algimantas Rimkūnas (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказаха се: Janusz Lewandowski (член на Комисията), Monika Hohlmeier (докладчик), Anne E. Jensen (докладчик), Alain Lamassoure (докладчик по становището на комисията BUDG) и Algimantas Rimkūnas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност