Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2056(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0287/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0287/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 16
CRE 10/09/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0352

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

16. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 - Αύξηση των προβλέψεων σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

Ο Giovanni La Via παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Luc Dehaene, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hynek Fajmon, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Göran Färm, Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Marta Andreasen, Roger Helmer, Jean-Marie Le Pen και Jan Olbrycht.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Alda Sousa, Andrej Plenković και Jan Kozłowski.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου