Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2073(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0238/2013

Debaty :

PV 10/09/2013 - 17
CRE 10/09/2013 - 17

Głosowanie :

PV 11/09/2013 - 5.16
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0364

Protokół
Wtorek, 10 września 2013 r. - Strasburg

17. Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 - Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie realizacji strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 [2013/2073(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

Sprawozdanie w sprawie walki z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania [2013/2045(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Georgios Papanikolaou i Joanna Katarzyna Skrzydlewska przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ole Christensen (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Luís Paulo Alves (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Martina Anderson (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Roberta Angelilli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Marco Scurria w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Liam Aylward w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Nuttall w imieniu grupy EFD, i Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Edit Bauer, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitara Stoyanova, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Dimitar Stoyanov, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Nikolaos Salavrakos, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Sylvana Rapti, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino i David Casa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič i Sergio Gaetano Cofferati.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrali: László Andor, Georgios Papanikolaou i Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.16 protokołu z dnia 11.9.2013 r. i pkt 5.17 protokołu z dnia 11.9.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności