Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2073(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0238/2013

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 17
CRE 10/09/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0364

Zápisnica
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg

17. Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 - Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská (rozprava)
CRE

Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 [2013/2073(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

Správa o riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská [2013/2045(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Georgios Papanikolaou a Joanna Katarzyna Skrzydlewska uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ole Christensen (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Luís Paulo Alves (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Martina Anderson (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Roberta Angelilli (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Marco Scurria v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Liam Aylward v mene skupiny ALDE, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Paul Nuttall v mene skupiny EFD a Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Edit Bauer, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Dimitar Stoyanov, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Nikolaos Salavrakos, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Sylvana Rapti, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino a David Casa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič a Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden a Eija-Riitta Korhola.

Vystúpili títo poslanci: László Andor, Georgios Papanikolaou a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.16 zápisnice zo dňa 11.9.2013 a bod 5.17 zápisnice zo dňa 11.9.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia