Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2593(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000085/2013 (B7-0219/2013)

Arutelud :

PV 10/09/2013 - 20

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 10. september 2013 - Strasbourg

20. ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum – Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum (2013/2606(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000085/2013), mille esitas(id) Jens Rohde ITRE komisjoni nimel nõukogule: Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava: On aeg tõsta tempot (B7-0219/2013) (2013/2593(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000086/2013), mille esitas(id) Jens Rohde ITRE komisjoni nimel komisjonile: Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava: On aeg tõsta tempot (B7-0220/2013) (2013/2593(RSP))

Jens Rohde esitas küsimused.

Sõna võtsid Linas Antanas Linkevičius (nõukogu ametis olev eesistuja), kes vastas küsimusele B7-0219/2013, ja Neelie Kroes (komisjoni asepresident), kes vastas küsimusele B7-0220/2013 ja tegi avalduse.

Sõna võtsid Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel, Vicente Miguel Garcés Ramón fraktsiooni S&D nimel, Toine Manders fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Gunnar Hökmark, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Jan Philipp Albrecht, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Norica Nicolai, Christian Engström, Tunne Kelam, Francesco De Angelis, Amelia Andersdotter, Lara Comi, Ivailo Kalfin ja Pilar del Castillo Vera.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võttis Zigmantas Balčytis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Janusz Władysław Zemke, Malcolm Harbour ja Roberta Metsola.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Linas Antanas Linkevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2013protokoll punkt 13.9 ja 12.9.2013protokoll punkt 13.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika