Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2593(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000085/2013 (B7-0219/2013)

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg

20. Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor - Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (2013/2606(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000085/2013), ktorú položil Jens Rohde, v mene výboru ITRE, pre Radu: Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť: čas zaradiť vyššiu rýchlosť (B7-0219/2013) (2013/2593(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000086/2013), ktorú položil Jens Rohde, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť: čas zaradiť vyššiu rýchlosť (B7-0220/2013) (2013/2593(RSP))

Jens Rohde rozvinul otázky.

Vystúpili títo poslanci: Linas Antanas Linkevičius (úradujúci predseda Rady), ktorý odpovedal na otázku B7-0219/2013 a Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie), ktorá odpovedala na otázku B7-0220/2013 a vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón v mene skupiny S&D, Toine Manders v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Gunnar Hökmark, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Jan Philipp Albrecht, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Norica Nicolai, Christian Engström, Tunne Kelam, Francesco De Angelis, Amelia Andersdotter, Lara Comi, Ivailo Kalfin a Pilar del Castillo Vera.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

V rozprave vystúpil Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Janusz Władysław Zemke, Malcolm Harbour a Roberta Metsola.

Vystúpili: Neelie Kroes a Linas Antanas Linkevičius.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.9 zápisnice zo dňa 12.9.2013 a bod 13.10 zápisnice zo dňa 12.9.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia