Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург

21. Заплахи за свободата на медиите и наблюдение на гражданите (случаят Миранда) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Заплахи за свободата на медиите и наблюдение на гражданите (случаят Миранда) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (действащ председател на Съвета) и Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказаха се: Neelie Kroes и Linas Antanas Linkevičius.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност