Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. september 2013 - Strasbourg

21. Ohud meediavabadusele ja kodanike jälgimine (Miranda kohtuasi) (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ohud meediavabadusele ja kodanike jälgimine (Miranda kohtuasi) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Neelie Kroes (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Linas Antanas Linkevičius.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika