Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras

21. Grėsmė žiniasklaidos laisvei ir piliečių sekimas (D. Mirandos atvejis) (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Grėsmė žiniasklaidos laisvei ir piliečių sekimas (D. Mirandos atvejis) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, ir Krisztina Morvai , nepriklausoma Parlamento narė.

Kalbėjo: Neelie Kroes ir Linas Antanas Linkevičius.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika