Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 września 2013 r. - Strasburg

21. Zagrożenia dla wolności mediów i inwigilacja obywateli (sprawa Mirandy) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Zagrożenia dla wolności mediów i inwigilacja obywateli (sprawa Mirandy) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

Głos zabrali: Neelie Kroes i Linas Antanas Linkevičius.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności