Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg

21. Ohrozenie slobody médií a sledovanie občanov (prípad Miranda) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ohrozenie slobody médií a sledovanie občanov (prípad Miranda) (2013/2825(RSP))

Linas Antanas Linkevičius (úradujúci predseda Rady) a Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

Vystúpili títo poslanci: Neelie Kroes a Linas Antanas Linkevičius.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia