Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0201(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0242/2013

Ingivna texter :

A7-0242/2013

Debatter :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0358

Protokoll
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg

22. Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

Isabella Lövin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Kuhn för PPE-gruppen, Jens Nilsson för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Gabriel Mato Adrover, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Alain Cadec, Isabelle Thomas, James Nicholson och Lambert van Nistelrooij.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Martina Anderson och João Ferreira.

Talare: Maria Damanaki och Isabella Lövin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 11.9.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy